Stowarzyszenie

Nasze Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2001 roku pod nazwą Klub Polnischer Frauen (Klub Polskich Kobiet). Założyły je aktywne zawodowo i zaangażowane społecznie kobiety polskiego pochodzenia mieszkające na stałe w Berlinie. Stowarzyszenie zrzesza kobiety różnych zawodów, takich jak np. psycholog, doktor prawa, adwokat, właścicielka firmy konsultingowej, galerystka, specjalistka ds. marketingu i PR, germanistka, informatyczka oraz specjalistka grafiki komputerowej.

Nasze członkinie mieszkają w pięciu landach niemieckich: w Berlinie, Hamburgu, Brandenburgii, Hesji oraz Westfalii.

Cele i zakres działalności

 • popieranie i umacnianie porozumienia między narodami polskim i niemieckim, przełamywanie barier i stereotypów we wzajemnych stosunkach
 • promowanie kultury i tradycji polskiej w Niemczech
 • przygotowywanie i realizacja projektów propagującyh kulturę oraz gospodarkę polską
 • promowanie nieznanych talentów, wspieranie młodych artystów
 • popieranie równouprawnienia kobiet
 • aktywne wspieranie działalności gospodarczej polskich kobiet w Niemczech
 • nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz gospodarczej
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami w Unii Europejskiej
 • wymiana aktualnych informacji ekonomicznych i kulturalnych
 • udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i odczytach
 • aktywny udział w działalności Związku Organizacji Migracyjnych w Berlinie

Stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. potępia wszelkie formy rasizmu, faszyzmu, seksizmu i dyskryminacji.

Jesteśmy członkiniami zrzeszonymi w następujących organizacjach dachowych:

 • LandesFrauenRat Berlin e.V. (Landowy Związek Organizacji Kobiecych Berlina)
 • Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. (Zwiazek Organizacji Migracyjnych Berlina i Brandenburgii)

Aktywnie współpracujemy z następującymi organizacjami:

 • Polskie Towarzysztwo Szkolne „Oświata“, Berlin
 • Kultur-Schmuggel e.V., Berlin
 • Stowarzyszenie „Integracja”, Suwałki, PL
 • Stichting Euro Polonia, NL
 • Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, CZ
 • Polska Riksförbundet i Sverige, S
 • Enosi ton Polonon stin Ellada, GR
 • Biedrība „Rodacy”, LV
 • Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas, LT
 • Stowarzyszenie Florek & Entertainment, F
 • Inselgalerie Berlin
 • Kulturwerkstadt Reinbek e.V.
 • FIZ e.V., Kolonia

Wspieramy finansowo:

 • Rodzinny Dom Dziecka Państwa Barbary i Andrzeja Borowczaków z Marwic koło Gorzowa Wielkopolskiego
 • Socjalną pomoc dla bezdomnych: frostschutzengel.de
 • Finał konkursu recytatorskiego „Posłuchaj mnie“ dla polskojęzycznej młodzieży z Berlina
 • Fundację Dom Rain Mana
 • Konkursy magazynu polonijnego „Twoje Miasto”

 

Statut (w języku niemieckim) jako pdf

Wniosek członkowski (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych (PDF)