Archiwum projektów 2015

III Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”

Zaproszenie do Kolonii na 24 października

Werdykt jury

Zdjęcia z prezentacji nagrodzonych w Kolonii
www.facebook.com/media/

Wywiad z Pzrewodniczącą Jury, Dorotą Danielewicz-Kerski (Funkhaus Europa)
www.funkhauseuropa.de

Wiadomości w PePe TV
www.youtube.com/embed/

III Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzeż pisze wiersze” został współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przy finansowym wsparciu Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Hier & Dort – spotkania z piosenką aktorską

czwartek, 16 kwietnia – Marta Bizoń & Friends „Tu i Tu”

Marta Bizoń – aktorka i autorka. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Od 1997 r. należy do zespołu Teatru Ludowego w Krakowie i występuje gościnnie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w Teatrze Stu, Operze Krakowskiej, Piwnicy pod Baranami oraz w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Zagrała w kilku produkcjach kinowych m. in. w „Liście Schindlera” Stevena Spielberga oraz „Quo Vadis” Jerzego Kawalerowicza. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Kraków. W 1995 roku zdobyła I. Nagrodę na XVI Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i współpracuje od tego czasu z wieloma kompozytorami i autorami, m. in. z Leopoldem Kozłowskim, Krzesimirem Dębskim, Jackiem Cyganem i Zygmuntem Koniecznym. W swoim repertuarze artystka posiada ponad 200 piosenek. W Berlinie zaprezentuje program z nowej płyty pt: „Tu i Tu”, w którym każda piosenka opowiada unikatową historię, wzrusza, bawi i wzbudza emocje. Piosenka aktorska na najwyższym poziomie.
Zdjęcia na Facebooku

czwartek, 21 maja – Konrad Pawicki & Band „Zły 2 – Przebudzenie”

Konrad Pawicki – poeta, aktor, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Urodził się 29 lipca 1968 roku we Wrocławiu. W latach 1986 – 1990 studiował na wrocławskim Wydziale Aktorskim Krakowskiej PWST. Debiutował w 1989 roku na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu rolą Jakuba  w Akropolis St. Wyspiańskiego. Od 1990 roku na stałe związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. W sezonach 1990/91 oraz 1995/96 w plebiscycie „Głosu Szczecińskiego” i Młodych Miłośników Melpomeny zdobył tytuł najpopularniejszego aktora scen szczecińskich a w 2001 r. nagrodę aktorską za rolę Guy’a Boulina na XXXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” 2001 za „Da Vinci miał rację”. W roku 2003 ukazał się pierwszy tomik poezji Konrada Pawickiego: „Kobietojad”, a w 2006, nakładem wydawnictwa 3kropek Audio Publishing, tomik poezji pt: „Niech żyję”.
Zdjęcia na Facebooku

czwartek, 18 czerwca – Renia Gosławska & Krzysztof Wojciechowski „Miłość ci wszystko wypaczy”

Renia Gosławska – aktorka, kompozytorka i multiinstrumentalistka. Urodziła się w roku 1982 w Międzyrzeczu. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Szczecinie i Studio Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie do dzisiaj zaangażowana jest jako solistka. Uznanie zdobyła w roku 2010 za kreację głównej roli w musicalu „Lalka” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. W 2007 i 2012 r. dwukrotnie nagrodzona przez Prezydenta Miasta Gdyni za kreacje aktorskie i całokształt pracy twórczej. Występuje gościnnie w Operze Szczecińskiej oraz popularnych serialach telewizyjnych „Sąsiedzi“ i „Lokatorzy”. W 2012 roku zaskoczyła publiczność Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu znakomitą i unikatową interpretacją słynnego utworu Jacques Brela „Nie opuszczaj mnie”. W Berlinie towarzyszy artystce kolega teatralny Krzysztof Wojciechowski.
Zdjęcia na Facebooku

Miejsce: Berlin, Grüner Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Moderacja / koordynacja projektu: Celina Muza
Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Rzeczniczki Rządu RFN do Spraw Kultury i Mediów.
Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI)

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP), akcja „Projekty partnerskie Grundtviga”. Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej.

Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej.

Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostaną w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www, profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji „Lekcje integracji”, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

grundtvig.2001-ev.de

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Publikacja „Lekcje Integracji”
Link: 1drv.ms/1KD2Waz