Zdjęcia 2020

„Ballady na granicy załamania nerwowego.”
VIII Spotkania z piosenką aktorską i poezją śpiewaną
25.08.2020 – Barbara Lubos & Adam Snopek  „Świat w obłokach”

Więcej zdjęć: facebook

15.09.2020 – Celina Muza & Tango Attack „Czułość”

Więcej zdjęć: facebook

21.10.2020 – Maria Dąbrowska, Kuba Fiszer & Friends
„Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi”

Więcej zdjęć: facebook


VIII Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”
Uroczysta prezentacja laureatów odbyła się 19 września 2020 w Instytucie
Polskim i w Domu Poezji w Berlinie.

Zdjęcia©Marian Stefanowski
Więcej zdjęć: facebook