Zdjęcia 2016

-1-IV Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze” – prezentacja laureatów

 

Więcej zdjęć:
www.facebook.com