V Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze” roztrzygnięty!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Oto werdykt Jury POBIERZ

I miejsce, kategoria Ib: wiersz autorski w języku polskim nadesłany przez młodzież mieszkającą poza granicami Polski, do lat 19

Dzikie maki

Weronika Brzezińska, (17), Frankfurt nad Menem

Moja ojczyzna jest wszędzie tam,

Gdzie rosną dzikie maki.

Gdzie między piegami z lekkich chmur

Latają wolne ptaki.

Gdzie ziemia miękka dla bosych stóp,

Gdy biegnę brzozowym lasem.

A łóżkiem mi polana snów

Usłana traw atłasem.

Gdzie na krzyk, milczący wiecznie głaz

Odpowie cichym echem.

Gdzie na uśmiech, zupełnie obcy ktoś

Odpowie mi uśmiechem.

Gdzie słońce zachodzi, wstęgę barw

Złotą ciągnąc po niebie,

A serce mi bije w rytmie gwiazd,

Gdy wracam co noc do ciebie.

Publiczna prezentacja laureatów tegorocznego konkursu odbędzie się w Berlinie 18 listopada 2017 roku w Teatrze Studio przy Salzufer.

V. Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze” dofinansowywany jest przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Ambasadę RP w Berlinie, jak i prywatnych sponsorów. Ponadto w tym roku otrzymał wsparcie finansowe z projektu „Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech”, współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania  opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.